• Geachte leden van RKHSV, 
   
  De concept notulen van de laatste ALV (april 2021) zijn per heden beschikbaar op onze website (zie onderstaande links), maar kunnen ook op jullie verzoek toegezonden worden bij jullie aanmelding. Diegene die zich al hebben aangemeld voor de ALV, ontvangen separaat deze notulen zo aanstonds in de mailbox.
  Onderstaand is ook een nieuwe agenda toegevoegd inclusief enkele details die maandag van belang zijn om te bespreken. Dit alvast ter informatie.
   
  Graag horen we wie zich nog aanmeldt voor de ALV: maandag 29 november starten we hiermee om 19.30 uur. Dit is een online vergadering via Teams, een link wordt tijdig doorgestuurd via de mail. Afmeldingen worden overigens ook gewaardeerd.
   
   
   
   
    

  Met sportieve groet, 

  namens het RKHSV bestuur, 

  Zjer Willems - voorzitter 

  Rigberto Werleman - penningmeester 

  Ralph Mak - secretaris