• Teamindelingen 2024-2025 RKHSV Jeugd

    Beste spelers, ouders en trainers,

    de afgelopen tijd is de TC samen met de trainers druk bezig geweest met de teamindelingen voor het seizoen 2024-2025. Bij de indelingen is conform het vastgestelde beleid ervoor gekozen af te stappen van de "tussenjaren". Onderstaand zijn de teamindelingen voor het komende seizoen te zien voor de jeugdafeling. De indelingen van de meidenteams volgt op korte termijn. Wij willen alle trainers danken voor hun input en de realisatie van de teamindelingen.

    Mochten er vragen zijn omtrent de teamindelingen dan kunt u zich richten tot de Technische Commissie RKHSV Jeugd middels mail: tc@rkhsv.nl

    Met sportieve groet,

    RKHSV TC