• RKHSV Nieuwsbrief februari 2021

  Beste leden, vrijwilligers, ouders, familie, buurtgenoten,

  Op dit moment duurt de nagenoeg volledige lockdown als gevolg van de coronapandemie nog steeds, inclusief een avondklok. We hopen nog steeds dat het met eenieder naar omstandigheden goed gaat. Haw pin!
  Ondanks alles gaan wij gewoon door met trainen voor met name de jeugdteams, binnen de grenzen van mogelijkheden. Helaas kunnen de G-teams en senioren niet of slechts heel beperkt (en dus onvoldoende) trainen. Vandaar dat we als bestuur een beslissing hebben genomen ten aanzien van de contributie voorjaar 2021. In bijgevoegde nieuwsbrief is meer informatie terug te vinden hierover.
  P.S. de nieuwsbrief is in verband met de importantie opgezet in twee talen. 

  KLIK HIER OM DE NIEUWSBRIEF TE OPENEN

  Namens het bestuur,

  Ralph Mak - Secretaris RKHSV
  Zjer Willems - Voorzitter RKHSV