• Privacyverklaring RKHSV

  Privacyverklaring RKHSV

  op 09 september 2018.

  RKHSV neemt de verwerking van uw persoonsgegevens zeer serieus en zet zich ervoor in dat uw persoonsgegevens worden beschermd. Vandaar deze privacyverklaring.

  Wat is het doel van onze privacyverklaring?
  Deze privacyverklaring beoogt om u duidelijke uitleg te verschaffen over hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken tijdens uw interactie met ons en over wat uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens zijn.

  Wie is RKHSV?
  Voetbalvereniging Rooms Katholieke Heugemse Sport Vereniging, afgekort RKHSV
  Accommodatie:
  Sportcomplex Heugem
  Gronsvelderweg 90
  6229VN Maastricht (wijk Heugem)

  Bij wie kunt u terecht over privacygerelateerde vragen?
  Ralph Mak (Secretaris)
  secretaris@rkhsv.nl
  06-12141452

  Waar worden uw persoonlijke gegevens voor gebruikt?
  Uw persoonlijke gegevens worden gebruikt voor de leden- en sponsoradministratie in relatie tot voetbal-gerelateerde zaken en bijbehorende activiteiten die vanuit de voetbalvereniging RKHSV worden geïnitieerd. Voorbeelden van voetbal gerelateerde zaken en bijbehorende activiteiten zijn:

  • Registratie lidmaatschap bij de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (KNVB) via Sportlink;
  • Registratie speler en of kader in Sportlink;
  • Teamindeling op basis van leeftijden;
  • (team) foto voor plaatsing op website RKHSV dan wel social media van RKHSV
  • Correspondentie bij training- en wedstrijdinformatie;
  • Contributie-inning;
  • Uitnodiging seizoenopening en/of -afsluiting;
  • Uitnodiging (leden)vergaderingen/bijeenkomsten of verenigingsmededelingen;
  • Uitnodiging deelname aan diverse evenementen;

  Aan wie worden uw gegevens verstrekt?
  Uw gegevens worden verstrekt aan de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (KNVB) voor de registratie van uw lidmaatschap bij de bond, mits u spelend lid of onderdeel van het kader bent. Alleen die gegevens worden gedeeld die nodig zijn voor de teamindeling op basis van leeftijden, correspondentie bij training- en wedstrijdinformatie en/of uitnodigingen voor voetbal-gerelateerde zaken.

  Verstuurt RKHSV nieuwsbrieven?
  RKHSV verstuurt gedurende het seizoen diverse digitale nieuwsbrieven, waar u zich overigens wel voor kunt afmelden via secretaris@rkhsv.nl dan wel via een reactie op de mail met de betreffende nieuwsbrief.

  Hoe lang bewaart RKHSV uw persoonsgegevens?
  RKHSV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan redelijkerwijs noodzakelijk voor de doeleinden vermeld in deze privacyverklaring, tenzij wij hiertoe wettelijk verplicht zijn.

  Hoe gaat RKHSV om met inzage en correctie?
  U heeft altijd recht op inzage in uw gegevens. Daarbij kan u verzoeken om correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens. Verwijdering mag echter alleen als de gegevens niet meer relevant zijn.

  Hoe worden uw persoonsgegevens beschermd?
  RKHSV bewaart uw persoonsgegevens veilig met gebruik van gepaste technische en organisatorische maatregelen.

  Hoe kunt u een klacht indienen?
  Als u een klacht hebt over de wijze waarop RKHSV omgaat met uw persoonsgegevens, neem dan contact op met onze secretaris van RKHSV. De contactgegevens vindt u hierboven.

  Actualiseert RKHSV de privacyverklaring?
  RKHSV kan de inhoud van deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen zonder u hiervan op de hoogte te stellen.  U moet deze privacyverklaring van tijd tot tijd raadplegen om ervoor te zorgen dat u op de hoogte bent van de meest recente versie die van toepassing is telkens als u onze website bezoekt. Deze privacyverklaring werd voor het laatst bijgewerkt op 9 september 2018.