• Pas je foto aan in Voetbal.nl app

    Beste leden, ouders, verzorgers, 

    De voorbereidingen op het nieuwe seizoen '20-'21 zijn inmiddels in volle gang.

    Wellicht is dit dan ook de tijd om je huidige "oude" foto in je voetbal.nl account te vervangen of misschien gebruik je inmiddels een ander c.q. nieuw emailadres of ben je 16 jaar geworden?!

    Dan is nu het moment aangebroken om e.e.a. te wijzigen. Hoe? Zie bijgevoegd bericht.

    Ben je recent verhuisd of wil je een andere wijziging doorgeven stuur dan een bericht naar ledenadministratie@rkhsv.nl