• Lidmaatschap opzeggen of wijzigen

  Wil je stoppen met voetballen, naar een andere vereniging gaan of ga je verhuizen? Hieronder volgt een uitzetting van de te volgen procedure:

   Opzeggen lidmaatschap

  Indien men het lidmaatschap bij RKHSV wil opzeggen kan dit ALLEEN schriftelijk (per brief/per e-mail) bij het secretariaat of via de ledenadministratie.

  Mail: secretaris@rkhsv.nl                      

  Mail: ledenadministratie@rkhsv.nl

  Kan ook via: www.rkhsv.nl/afmelden-als-lid  (zie onder: Clubzaken-Lidmaatschap-afmelden lid)

  Opzeggen bij alleen de leider van het team is niet voldoende!

 • BELANGRIJK

  De schriftelijke opzegging moet vóór 1 juli ’21 voor het seizoen 2021-2022 worden ingediend.

  Opzeggen na 1 juli betekent dat er contributie wordt geheven voor het gehele seizoen.

   

  Naar een andere vereniging

  • Indien men een overschrijving wil naar een andere vereniging hoeft dit niet meer via de oude vereniging te gaan. De KNVB heeft de overschrijvingsprocedure gedigitaliseerd waardoor de nieuwe vereniging de speler kan aanmelden via Sportlink Club. Vervolgens zal de oude vereniging automatisch op de hoogte gebracht worden. Een overschrijving kan niet worden voltooid indien niet aan de betalingsverplichtingen is voldaan bij de oude club en alle in bruikleen gegeven spullen ingeleverd zijn.
  • Overschrijvingen moeten uiterlijk 15 juni in Sportlink Club gemeld zijn. Bij junioren en pupillen die recreatief spelen kan van de datum van 15 juni overigens afgeweken worden.
  • U bent contributieplichtig tot 1 juli van het jaar. Indien het lidmaatschap niet voor 1 juli is beëindigd wordt er opnieuw contributie geïnd voor het nieuwe seizoen.
  • Indien niet aan alle verplichtingen is voldaan (achterstand met contributie, niet ingeleverd hebben van wedstrijdkleding e.d.) zal RKHSV automatisch voor een periode van 3 jaar een financiële blokkade inbouwen waardoor het vooralsnog niet mogelijk is om bij een andere vereniging te gaan voetballen.
  • Deze blokkade zal niet eerder worden opgeheven nadat contributie betaald is en/of alle spullen ingeleverd zijn!

   

  Wat moet ik doen om een overschrijvingsverzoek aan te vragen?
  1. Meld je bij je nieuwe vereniging aan met je relatiecode.
  2. De nieuwe vereniging voert jouw gegevens in Sportlink in als nieuw lid van de vereniging.
  3. Je wordt automatisch overgeschreven naar de 'nieuwe vereniging' als je 'oude vereniging' geen bezwaar heeft (bijvoorbeeld vanwege contributie-achterstand).

   

  Lid worden van RKHSV

  De voorbereidingen voor het seizoen 2021-2022 zijn op dit moment in volle gang. Er wordt druk gewerkt aan de teamsamenstellingen en indelingen van trainers en begeleiders voor het nieuwe seizoen. Dat betekent ook dat dit het moment is om kenbaar te maken dat uw zoon of dochter geïnteresseerd is in het voetbalspel en eventueel lid wil worden van RKHSV.

  Voor nadere informatie kunt u terecht bij onze hoofdjeugdleider, via hoofdjeugdleider@rkhsv.nl of download het aanmeldingsformulier via de website www.rkhsv.nl (optie Algemeen; downloads) of meld uw kind digitaal aan (https://www.rkhsv.nl/aanmelden-lid).