• Corona virus: voetbal wedstrijden afgelast tot 31 maart 2020

  Beste leden, ouders, (jeugd)leiders, vrijwilligers en sympathisanten van onze club.
   
  Het moge bekend zijn dat het coronavirus ook ons land heeft bereikt. Op dit moment leidt het bij verreweg de meeste mensen in onze maatschappij tot milde of geen ziekteverschijnselen. Het is vooral oppassen geblazen bij oudere mensen die vaak al 1 of meerdere ziektes onder de leden hebben. Daarom ook de maatregelen en adviezen van het RIVM om vooral hen te beschermen door het zoveel mogelijk trachten te voorkomen van een verdere uitbraak.
   

 • Ondanks de explosieve media-aandacht en een toevloed van andere informatie hoe hiermee om te gaan worden over de situatie rondom het coronavirus vragen gesteld aan onze (jeugd)leiders of aan ons als bestuur hoe dat zit bij onze voetbalclub. 
   
  Belangrijk voor ons als club is dat we ons hoofd koel houden en de situatie zo rationeel mogelijk benaderen. Wij bagatelliseren dan ook als club de situatie niet, daarom volgen we als bestuur, kader en onze tientallen vrijwilligers de ontwikkelingen op de voet en willen vooral op feiten en redenaties ons laten leiden wat het beste kunnen doen, mits dit nodig is. (Vermeende) angst in deze is een slechte raadgever!
   
  Daarbij houden wij diverse gremia in de gaten (geen media)

  1. De belangrijkste bron van informatie is de website van het RIVM. Dit zijn de experts van ons land. Het beleid van overheden en bijvoorbeeld KNVB komt voort uit de adviezen die het RIVM geeft.

  2. Het beleid van de KNVB als bond van alle voetbalclubs.

  3. Het beleid van de veiligheidsregio Limburg en de GGD.

  4. Het beleid van de gemeente Maastricht.

  5. Wij benchmarken met clubs om ons heen zoals RKSV Heer en VV Scharn.  

  Vandaag, donderdag 12 maart, werd duidelijk dat er een restrictief beleid is vanuit de instanties aangaande het trainen en voetballen van onze leden op ons sportpark. Ondanks dat er een grens van 100 deelnemers werd gesteld aan een activiteit is het toch duidelijk geworden dat wedstrijden tot in ieder geval 31 maart a.s. worden opgeschort, en dat het trainen wordt afgeraden. Wij als bestuur van RKHSV zullen samen met de omliggende clubs wel trachten te bereiken bij de KNVB dat we eventueel kunnen trainen zodra opportuun omdat de teams verspreidt over het park bezig zijn. Echter op dit moment kunnen wij daar nog geen uitspraken over doen, daarover later meer via de diverse media.
   
  Wij als bestuur van RKHSV begrijpen dat veel mensen worden beïnvloedt over de beschreven en becommentarieerde situatie in Nederland, de landen om ons heen en in de rest van de wereld aangaande het aanvliegen van deze situatie maar wij denken dat juist het sporten met elkaar in de buitenlucht, bewegen met elkaar en het lachen en kletsen met elkaar ertoe leidt dat de weerstand van mensen beter wordt.  

  De illusie is ook niet dat mensen in ons land het coronavirus niet zullen krijgen, het gaat vooral om hoe we er als individueel lid en wij als mensen onder elkaar mee omgaan.   Natuurlijk hopen we allemaal dat deze situatie snel voorbij is en we gunnen niemand dat hij het virus oploopt, er dan wel heel ziek van wordt!  Als de experts van het RIVM aangeven dat het beter is om niet samen te komen (te voetballen) respecteren wij dat, maar daarna zullen we weer snel zeggen met elkaar: “ga de wei in en dartel”.
   
  Wij houden jullie via de leiders, trainers en coaches en via de gremia zoals website en facebook op de hoogte.   Met vriendelijke groet Namens het bestuur van RKHSV   Zjer Willems Voorzitter