• Contributie 2022-2023

  Beste leden,

   

  Seizoen 2022-2023 is nu al een tijdje bezig, dus het wordt tijd voor de inning van de jaarcontributie. Dit is sinds vorig seizoen op een nieuwe manier, aangezien we gebruik zijn gaan maken van ClubCollect. Dit systeem zorgt automatisch voor (in eerste instantie) bepaalde e-mailberichten die er in grote lijnen uit kunnen zien zoals in de bijlage te zien is: de geel gearceerde teksten zullen specifiek zijn aan de situatie en het betreffende lid. Ook staat in de mail een link naar de FAQ van ClubCollect en naar de uiteindelijke betaallink/-pagina. Mocht een dergelijke mail u dus bereiken, dan graag die (laten) afhandelen ten aanzien van de betaling van de RKHSV jaarcontributie. 

  Nieuw zal ook zijn dat men de keuze krijgt de contributie in 1x te betalen of in maximaal 8 termijnen. In alle gevallen zal men kunnen betalen via iDeal of via het zelf instellen van een automatische incasso, wel zo makkelijk en praktisch voor ons allemaal. Zorg wel voor een tijdige betaling (vanaf het juiste IBAN rekeningnummer) om een onnodige opslag te voorkomen!

  Bij vragen over dit alles, kan gemaild worden maar penningmeester@rkhsv.nl (Rigberto Werleman) of secretaris@rkhsv.nl (Ralph Mak). Bij vragen over het lidmaatschap dan wel de hoogte van het bedrag kan gemaild worden naar ledenadministratie@rkhsv.nl (Lou en Yvonne Beckers).

  Dank voor uw aandacht en het verder afhandelen hiervan.

  Namens het RKHSV bestuur,

  Rigberto Werleman - penningmeester

  Lou Beckers - ledenadministratie

  Ralph Mak - secretaris

 • Voorbeeld mail ClubCollect