• CONTRIBUTIE SEIZOEN 2020/2021

     

    Volgens besluit van de jaarlijkse algemene ledenvergadering van september 1996 zal de contributie middels automatische incasso worden geïnd. Derhalve verzoeken wij u RKHSV te machtigen in twee termijnen de verplichte contributie (statutair voor een heel jaar) te innen. Voor het seizoen 2021-2022 bedraagt de contributie €197,- voor senioren en O19-junioren, € 167,- voor jeugd (O17 t/m O8 categorie), €126 voor Mini Pupillen (O7) en €150,- voor de G sporters. Elk voetbalseizoen zal de contributie (op grond van dezelfde jaarlijkse algemene ledenvergadering 1996) conform het prijsindexcijfer van het betreffende jaar worden aangepast, dan wel bijgesteld worden conform de jaarlijkse algemene ledenvergadering in het voorafgaande seizoen.

    KLIK HIER VOOR HET CONTRIBUTIEREGELEMENT 2021 - 2022