• BESTUURSMUTATIES

    Eind 2022 is officieel voorgesteld en positief gestemd op de reguliere ALV dat Ivo en Rigberto (penningmeester) bijtekenen voor 1 jaar als bestuurslid. Reden voor deze korte periode is het realiseren van een constante en stabiele groep bestuursleden waarbij elk jaar maximaal 2 bestuursleden aftreden, wat minder risico(afbreuk) voor de vereniging betekent. Overigens hebben beide heren duidelijk de intentie uitgesproken na dat jaar minstens nog voor 3 jaar bij te tekenen conform het reguliere bestuursbeleid.
    Hierbij is ook aangekondigd dat zowel Zjer (voorzitter) als Lou nu al voor 3 extra jaren hebben toegezegd aan te blijven.

  • Tijdens de genoemde ALV is ook officieel afscheid genomen van Chrit Scharis als bestuurslid. Wij bedanken hem voor zijn jaren inzet voor RKHSV.

    Als gevolg van het stoppen door Chrit is een oproep geplaatst tijdens de ALV voor nieuwe aanwas in het bestuur. Nu is de tijd om bij interesse in te stappen om daarmee een natuurlijke overgang te kunnen realiseren de komende periode. En deze oproep heeft geholpen!!! Vlak voor vastelaovend zijn namelijk twee nieuwe aspirant-bestuursleden aangesloten bij het bestuur, te weten Inge Cauberg en Romano Ronge. Wij heten hen van harte welkom bij dit mooie gezelschap! Beide zullen de komende periode worden ingewerkt en bekend worden gemaakt met de werkwijze en projectenstructuur binnen ons bestuur. Zodra dit is afgerond en de projectenstructuur met bijbehorende taakverdeling verder is geoptimaliseerd, zullen beide officieel opgenomen worden als volwaardig bestuurslid via de eerstvolgende ALV. Wij nodigen jullie uit zowel Inge als Romano te feliciteren met deze mooie vervolgstap binnen onze bloeiende vereniging.