• ALV 2020 uitgesteld (2)

    Zoals eerder gecommuniceerd is de ALV 2020 uitgesteld i.v.m. COVID-19 beperkingen. Wij willen onze leden bij deze ervan op de hoogte brengen dat er nog geen nieuwe datum bekend is voor de ALV 2020. Gelet op de geldende COVID-19 spoedwet dient de ALV 2020 uiterlijk plaats te vinden voor 1 mei 2021. RKHSV zal periodiek de COVID situatie bekijken en voor de eerder genoemde deadline de ALV 2020 houden. 

    Meer informatie/voorschriften omtrent het uitstellen van een ALV is te vinden op 

    https://nocnsf.nl/sportdeelname/onze-diensten/advies-over-organiseren-algemene-vergadering-tijdens-de-coronacrisis.