• Algemene Leden Vergadering: uitnodiging & aganda

  Beste leden, vrijwilligers en sympathisanten van RKHSV,

  Zoals reeds eerder gecommuniceerd nodigen wij jullie van harte uit voor de Algemene Leden Vergadering van RKHSV. De ALV zal plaatsvinden op woensdag 20 november 2019 in de kantine en start in verband met jeugdtrainingen om 19:45 uur ipv 19:30 zoals eerder aangegeven. 

 • De agenda ziet er als volgt uit:

  1. Opening

  2. Notulen jaarvergadering 19-11-2018

  3. Jaarverslag secretaris

  4. Jaarverslag penningmeester

  5. Verslag kascontrole commissie

  6. Vaststellen contributie 2020-2021

  7. Begroting

  8. Bestuursverkiezing

  9. Mededelingen

  10. Rondvraag

  11. Sluiting

   

  Onderstaand vinden jullie additionele documentatie ten behoeve van de ALV 2019. Wij hopen velen van jullie te mogen begroeten op deze avond. Alvast bedankt hiervoor.

  Bestuur RKHSV